DŮLEŽITÉ INFORMACE

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Tyto údaje budou fotografkou Evou Zajícovou zpracovány po dobu 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 sb. o ochraně O/Ú.

POKUD SE NEMOHU DOSTAVIT NA DOMLUVENÝ TERMÍN?

  • Samozřejmě pokud onemocníte, nebo Vám osud přihraje do cesty cokoliv jiného, proč nemůžete přijít, je nejlepší zavolat nebo poslat sms. Vymyslíme náhradní termín. Prosím Vás, nenechávejte mě čekat na domluveném místě bez informace, zda v domluvený čas dorazíte nebo nikoli.

REKLAMACE?

  • Reklamovat lze pouze tisky či vadný USB nosič. Nelze reklamovat barevnost, tonalitu apod. Fotografie jsou předmětem autorské tvorby a cítění. Proto prosím pečlivě projděte mé portfolio a prohledněte si ukázku mé práce.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ?

  • Fotografie jsou uchovávány po dobu dvou měsíců od odevzdání finální zakázky, nikoliv déle. ( Svatební fotografie archviuji 6 měsíců. ) Poté se záloha automaticky maže. Pokud by byl zájem o delší uchování Vašich dat je k tomu třeba písemný souhlas dle zákona 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Od 1.5.2018 již nelze archivovat Vaše fotografie totiž bez tohoto souhlasu déle, než přávě 2 měsíce.